Jesteś tutaj

Cennik usługi ECOC sp. z o.o. Usługi pomocy prawnej w organizowaniu dokumentacji wizowej, pobytu i zatrudnienia na terenie UE. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej.

USŁUGA 

CENA od

Zezwolenie na pobyt stały 

2300 PLN*

Obywatelstwo Polskie

2500 PLN*

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wniosek  jednolity) 

1500 PLN*

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania  pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  (Niebieska Karta UE)

1500 PLN*

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

1600 PLN*

Zezwolenie na pracę każdego typu 

500 PLN*

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy  cudzoziemcowi 

300 PLN*

Opinia starosty o braku możliwości zaspokojenia  potrzeb kadrowych 

300 PLN*

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy  obywatelowi Ukrainy 

100 PLN*

Wnioski o niezaleganiu w podatkach i w ZUS 

200 PLN*

PESEL 

300 PLN*

*Stawka może się różnić dla poszczególnych klientów z uwagi na złożoność przypadku. Przy stałej współpracy ceny są ustalane indywidualnie.

Opinie naszych klientów