Jesteś tutaj

Białoruś

Informacje

Białoruś, Republika Białoruś, państwo w Europie Wschodniej:

  • stolicą Białorusi  jest Mińsk,
  • język urzędowy białoruski, rosyjski,
  • powierzchnia: 207 595 km²,
  • Liczba ludności: 9 413 446,
  • Waluta: rubel białoruski,
  • Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą,
  • Białorus jest członkiem założycielskim ONZ, jest członkiem organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. WNP, EaWG, ZBiR i OBWE.