Jesteś tutaj

Ukraina

Informacje

Ukraina państwo, położone w Europie Wschodniej:

  • stolicą Ukrainy jest Kijów,
  • język urzędowy ukraiński,
  • powierzchnia: 603 700km²,
  • liczba ludności: 41 167 336,
  • waluta: hrywna,
  • ma dostęp do wybrzeży morza Czarnego i Azowskiego,
  • w granicach kraju leżą Karpaty i Krymskie góry,
  • graniczy z Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią, Federacją Rosyjską,
  • Ukraina jest członkiem założycielskim ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Pogłębionej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, a od 2022r. oficjalny kandydat do członkostwa w UE