Jesteś tutaj

Obywatelstwo Polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jes ograniczony żadnymi warunkami. Oznacza to również, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi według swojego własnego uznania. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania Obywatelstwa Polskiego poprzez złożenie stosownych wniosków do: 

  • nadanie obywatelstwa Polskiego przez Prezydenta – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek za pośrednictwem właściwego Wojewody ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, lub bezpośrednio do kancelarii Prezydenta. Cała procedura może potrwa nawet powyżej roku.
  • uznanie obywatela polskiego– przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek do Wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, jeśli cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Niezbędny do złożenia będzie certyfikat poświadczający znajomość j. polskiego na poziomie B1.Cała procedura może potrwać średnio 3 miesiące
  • przywrócenie obywatelstwa polskiego– przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych w przypadku kiedy cudzoziemiec utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.
  • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany do właściwego Wojewody ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku kiedy cudzoziemiec nadal posiada obywatelstwo polskie, jednak z różnych przyczyn nie posiada dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, polskiego paszportu).

Opinie naszych klientów