Jesteś tutaj

Od 29 stycznia 2022 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w ciągu 24 miesięcy, dla obywateli 5 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, nie będzie można zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.

 

Opinie naszych klientów