Jesteś tutaj

Poradnik

Legalizacja dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym
Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do swojej firmy transportowej jako kierowcę w transporcie międzynarodowym? A może jesteś kierowcą i potrzebujesz zalegalizować swoją pracę?  W takim przypadku podpisanie odpowiedniej umowy (o pracę czy cywilnoprawnej) nie będzie wystarczające. Aby cudzoziemiec mógł w pełni legalnie pracować w zawodzie kierowcy, powinien przejść przez...
Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową
Od 01.04.2023 r. obywatele Ukrainy posiadające numer PESEL ze statusem UKR będą mogli ubiegać się o pobyt czasowy, jeżeli podjęli pracę, w tym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Blue Card, lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.   Nowe regulacje dotyczą zezwoleń na pobyt, które związane są z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej, czyli: - zezwolenia na pobyt...
Karta pobytu dla studenta a ubezpieczenie zdrowotne
Jesteś studentem i chcesz ubiegać się o wydanie karty pobytu?  Pamiętaj że potrzebujesz ubezpieczenie zdrowotne! Bez względu na wiek możemy ubezpieczyć ryzyko kosztów leczenia na terenie Polski w 100%.  Nie potrzebujemy badań lekarskich, mamy zaufanie dla klientów, licząc, że też na nie zasłużymy.   
Wizy krajowe dla obywateli Ukrainy i Białorusi w Polsce
W Polsce obywateli Ukrainy mogą ubiegać się o następujące rodzaje wizy: wizę humanitarną z oznaczeniem Poland.Business Harbour dla tych osób, którzy już miały wcześniej wydaną wizę z takim oznaczeniem; wizę w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy transportu międzynarodowego; wizę w celu wykonywania pracy w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi....
Karta Polaka w Polsce
Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza to jednak nadawania obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, udzielania czasowego lub stałego pobytu w Polsce ani prawa do bezwizowego przekraczania granic Polski.  W Polsce wniosek o Kartę Polaka może być złożony we właściwym, ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, urzędzie wojewódzkim. Z takiej...
Rozliczenie dochodów PIT-11 / PIT-37 a karta pobytu
Każdy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy PIT-11 jeżeli legalnie pracował w przeciągu roku.  Do końcu lutego pracodawca jest zobowiązany do przekazania podatnikowi PIT-11.  Taki wypełniony formularz PIT-11 zawiera informacje o dochodach podatnika uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pracodawca powinien...

Opinie naszych klientów