Jesteś tutaj

Karta Polaka

Karta Polaka w Polsce
Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza to jednak nadawania obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, udzielania czasowego lub stałego pobytu w Polsce ani prawa do bezwizowego przekraczania granic Polski.  W Polsce wniosek o Kartę Polaka może być złożony we właściwym, ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, urzędzie wojewódzkim. Z takiej...