Hợp pháp hóa lưu trú và làm việc

Hợp pháp hóa toàn diện nhân viên

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

xin thị thực hoặc thẻ cư trú


  • Bạn là sinh viên, khách du lịch hay bạn đã đi làm? Bất kể tuổi tác, chúng tôi có thể bảo hiểm rủi ro chi phí điều trị tại Ba Lan 100%. Chúng tôi không cần kiểm tra y tế, chúng tôi tin tưởng khách hàng của mình, hy vọng rằng chúng tôi cũng kiếm được tiền cho họ
  • Visa, thẻ cư trú hay mục đích khác? Chính sách của chúng tôi hoạt động trong văn phòng, trường học và cơ sở y tế. Bất cứ nơi nào bạn mong đợi nó. Đối với điều này, chúng tôi cố gắng đạt được mức giá và phạm vi tốt nhất.
  • Lam thê nao để mua? Không có gì đơn giản, chỉ cần điền thông tin cá nhân của bạn và thanh toán trực tuyến, chỉ mất vài phút. Trên hết, bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản PayU an toàn, nhà điều hành lớn nhất ở Ba Lan. 

Mua trực tuyến

Trang chủ

Hợp pháp hóa lưu trú

Chúng tôi sẽ giúp bạn và người thân của bạn hợp pháp hóa việc lưu trú tại Ba Lan

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowanie i wykonywanie działalności...
  Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla...
Zezwolenie na pobyt rezydenta UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego...
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195...
Obywatelstwo Polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jes...

Hợp pháp hóa công việc

Chúng tôi sẽ giúp bạn hợp pháp hóa khả năng làm việc tại Ba Lan

ý kiến ​​khách hàng của chúng tôi