You are here

Разрешение на временное пребывание и работу

Legalizacja dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym
Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do swojej firmy transportowej jako kierowcę w transporcie międzynarodowym? A może jesteś kierowcą i potrzebujesz zalegalizować swoją pracę?  W takim przypadku podpisanie odpowiedniej umowy (o pracę czy cywilnoprawnej) nie będzie wystarczające. Aby cudzoziemiec mógł w pełni legalnie pracować w zawodzie kierowcy, powinien przejść przez...
Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową
Od 01.04.2023 r. obywatele Ukrainy posiadające numer PESEL ze statusem UKR będą mogli ubiegać się o pobyt czasowy, jeżeli podjęli pracę, w tym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Blue Card, lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.   Nowe regulacje dotyczą zezwoleń na pobyt, które związane są z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej, czyli: - zezwolenia na pobyt...