You are here

Китай

Статьи

Legalizacja dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym
Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do swojej firmy transportowej jako kierowcę w transporcie międzynarodowym? A może jesteś kierowcą i potrzebujesz zalegalizować swoją pracę?  W takim przypadku podpisanie odpowiedniej umowy (o pracę czy cywilnoprawnej) nie będzie wystarczające. Aby cudzoziemiec mógł w pełni legalnie pracować w zawodzie kierowcy, powinien przejść...
Расчет налогов PIT-11 и вид на жительство
Каждый сотрудник должен получить PIT-11 от работодателя, если он работал легально в течение года. До конца февраля работодатель обязан предоставить налогоплательщику PIT-11. Такая заполненная форма PIT-11 содержит информацию о доходах налогоплательщика, полученных в предыдущем году, удержанных авансовых платежах по налогам, уплаченных взносах социального и медицинского страхования....
Karta pobytu dla studenta a ubezpieczenie zdrowotne
Вы студент и хотите подать заявление на получение вида на жительство? Помните, что вам нужна медицинская страховка! Независимо от возраста, мы можем застраховать риск расходов на лечение в Польше на 100%. Нам не нужны медицинские осмотры, мы доверяем нашим клиентам, надеясь, что и сами заработаем ваше доверие.