Jesteś tutaj

Możesz zatrudnić u siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, jeśli na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których mógłby zatrudnić (polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami).

Sprawdzi to powiatowy urząd pracy. W teście rynku pracy urzędnicy zweryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś o odpowiednich kwalifikacjach, kto mógłby podjąć u Ciebie pracę. Jeśli nie uda im się znaleźć nikogo takiego, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy.

Opinie naszych klientów