Jesteś tutaj

Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej;
  • spółki komandytowej ;
  • spółki komandytowo-akcyjnej.

Ważne!

Cudzoziemiec nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce do prowadzenia wyżej wymienionych form działalności. Jego obecność w Polsce nie jest wymagana. Jeżeli przepisy na to pozwalają, cudzoziemiec może np. zarejestrować firmę przez pełnomocnika lub przez internet. 

Na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej cudzoziemiec może zalegalizować swój pobyt uzyskując wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Opinie naszych klientów